Protestni turizam

Protestni turizam počeo je da se širi i u drugim krajevima sveta, diktiran socijalnim strujanjima, okolnostima i ključnim životnim problemima, koji izazivaju angažovanje i pažnju. Protesti i demonstracije su događaji i kao takve ih treba…

Read More