Ograde, u skladu sa potrebama

Komad zemlje u privatnom vlasništvu, u gradu ili na selu, sa ili bez kuće na njoj, zahteva i odgovarajuću ogradu. Osim u planinskim turističkim mestima i zaštićenim prirodnim dobrima, gde ograđivanje nije dozvoljeno, vlasnici svoje…

Read More