Hidrokolon terapija, da ili ne

Ispiranje debelog creva vodom, koje obavlja lekar, savremenim aparatom, najkraći je opis hidrokolon terapije. Cilj je da se sa zidova debelog creva odstrane naslage zaostalog sadržaja, kako bi se uklonili toksini koji štete organizmu. Hidrokolon…

Read More