Kako očistiti TV ekran

07/10/2018 Katarina 0

Sigurno je da ste, kad ste kupili televizor, dobili i uputstvo za održavanje ekrana. Uputstva za održavanje najčešće se zature, uz obrazloženje da se informacija […]