Američki plakari

Najpre da raščistimo jednu jezičku nedoumicu. Ispravno je reći i ormar, i orman – jedan oblik reči je zastupljeniji u pojedinim krajevima Srbije, drugi u drugim. U književnom jeziku češće se javlja varijanta orman, mada…

Read More