Adidas i Puma, pardon, Rudolfdas

Da se dva poznata prozvođača sportske opreme Adidas i Puma zovu Adidas i Rudolfdas, lako bi bilo pretpostaviti da imaju nešto zajedničko. Ovako kako jeste, smatramo ih konkurentima u globalnim razmerama, sa proizvodima sličnog visokog kvaliteta…

Read More