Dodatni mirisi u kući

Sezona je boravka u zatvorenom prostoru, a vazduh koji puštamo u stan prilikom provetravanja u gradovima ne donosi željeno osveženje. Da li je dobro u takvoj situaciji, posebno u stanovima pušača, pribegavati pomoćnim sredstvima? Kako…

Read More