Potencijalni rizici kuvanja na plin

Kuvanje na plin kod nekih ljudi izaziva nelagodnost.Otvoren plamen kao da predstavlja stalni rizik od nezgode ili povrede, a curenje nevidljivog gasa u zatvorenom prostoru asocira na trovanje. Da li je zaista tako i koji…

Read More