Prečišćavanje vazduha, vaša zimska potreba

U našim gradovima vazduh je tokom zime zagađen iznad dozvoljenih granica. Pošto je postalo jasno da se stanje neće promeniti bitno ni u godinama koje dolaze, planirajte kupovinu aparata za prečišćavanje vazduha. Oni ne troše…

Read More