Prečišćavanje vazduha, vaša zimska potreba

U našim gradovima vazduh je tokom zime zagađen iznad dozvoljenih granica. Pošto je postalo jasno da se stanje neće promeniti bitno ni u godinama koje dolaze, planirajte kupovinu aparata za prečišćavanje vazduha. Oni ne troše mnogo električne energije, upotreba je laka, a koristi višestruke.

Vazduh u stanu ili radnom prostoru zagađen je dejstvom različitih supstanci, koje dolaze iz elektronskih aparata, kućne hemije, boja, materijala od kojih su napravljeni tepisi, pokrivači, zavese… Neke od njih su alergeni, druge imaju neprijatne mirise, neke su toksične a da uopšte nismo svesni njihovog prisustva. U stanu borave ukućani, u nekim domaćinstvima i kućni ljubimci, pa se s vremena na vreme, i pored idealne higijene, menja koncentracija bakterija, virusa, mrtvih telesnih ćelija, prašine…

Otvaranje prozora, sinonim provetravanja, tokom zimskih meseci ne donosi poboljšanje kvaliteta vazduha. Naprotiv. Čist, ili bar delimično čist vazduh uopšte nam nije na raspolaganju.

Prečišćivači vazduha nisu skupi, ali sa većim brojem funkcija raste i cena. Oni najjednostavniji mogu se nabaviti za manje od 100 evra, a za najkvalitetnije i najbolje treba izdvojiti i deset puta više novca. U zavisnosti od raspoloživih sredstava i onoga što vam je zaista potrebno, međutim, može se pronaći prihvatljivo rešenje.

Aparati za prečišćavanje vazduha veoma jednostavno funkcionišu – oni usisavaju vazduh iz prostorije, provode ga kroz filter koristeći mehaničku, jonsku, elektrostatičku ili kombinovanu filtraciju, i vraćaju ga nazad. Na filteru se zadržavaju čestice zagađivača, pa ga je potrebno povremeno očistiti prema uputstvu, ili kad aparat to zahteva promeniti.

Novi filter će biti dodatna investicija, ali zamena zavisi od upotrebe. Ako aparat koristite u prostorijama sa puno dima, u koje dolaze i masna isparenja iz kuhinje, to će biti češće, a ako ga samo uključujete u spavaćoj sobi pred spavanje, filter će godinama trajati.

Za izbor prečišćivača obavezno detaljno pregledajte specifikaciju. U ponudi su različiti tipovi filtera i dodatne funkcije, proverite količinu vazduha koja se „preradi“, namenu za pojedine prostore i pravila upotrebe, nivo buke, mogućnost servisiranja i dostupnost novih filtera. Važna je i veličina prostora koju želite da pokrijete.

Prečišćivači se preporučuju posebno u domaćinstvima u kojima borave deca i osobe sa hroničnim bolestima disajnih organa, a s obzirom na kvalitet vazduha u okruženju često su jedino rešenje.

Comments are closed.