Najčešće prevare na putovanjima

U mesta u koja putujete, posebno ako su ona poznate turističke destinacije, stižu i ljudi loših namera, sa željom da neoprezne prevare. Ili već tu žive i pokušavaju da dodatno “zarade”. Obično su u pitanju…

Read More