Ekstremni velnes

Ekstremni velnes ili hiper velnes podrazumeva nekoliko stvari, a da li ćete prihvatiti samo neku od njih, ili ćete usvojiti sve, odnosno najekstremniju varijantu ličnog odnosa prema sopstvenom telu i zdravlju – odlučite sami. Ekstremna…

Read More