Povratak korenima u vašem domaćinstvu

Iza naziva „povratak korenima“ u značenju o kojem govorimo stoji filozofija jednostavnog života, sa sve više pristalica, posebno među mladima. Povratak korenima povećava samopouzdanje, umiruje i stvara osećaj da čovek svoju sudbinu uzima u svoje…

Read More