Rustičan stil u enterijeru

Naziv rustičan često se upotrebljava bez poznavanja tačnog značenja ovog termina, pa se ponekad javljaju i greške. Zato objašnjavamo šta podrazumeva pridev rustičan, kada se koristi u dizajnu enterijera. Rustičan stil, ili rustikalan stil, što…

Read More