Velnes i samoća

Velnes i samoća nisu u sukobu. Iako su nas učili da je tako, nova istraživanja pokazuju suprotno. Mnogo je literature koja osamljivanje tretira kao problem. Deca koja se povlače iz društva vršnjaka obično se smatraju…

Read More