Velnes i samoća

26/11/2017 Katarina 0

Velnes i samoća nisu u sukobu. Iako su nas učili da je tako, nova istraživanja pokazuju suprotno. Mnogo je literature koja osamljivanje tretira kao problem. […]