Najzdraviji narod su Španci

Šta je to što čini jedan narod zdravim, i da li je iznenađenje podatak da danas, u 2019. godini, prvo mesto među najzdavijim nacijama zauzima Španija? Kad se saberu podaci Ujedinjenih nacija, Svetske banke i…

Read More