I sa Kosova iseljavanje veliko

Agencija za Statistiku Kosova je vršila procenu broja stanovništva za 2018.godinu.

Procena broja stanovništva je neophodnost, praksa i standard koja treba da se vrši svake godine od strane zvaničnih statističkih institucija jedne zemlje.

Ovo je zbog činjenice da se u periodu između dva popisa (desetogodišnji period) dešavaju izrazite promene stanovništva jedne zemlje, opštine ili naselja.

Godišnji statistički podaci o stanovništvu (demografiju) su osnova za studije i određivanje jednog širokog opsega analiza. Posebno analiza o socijalnim i ekonomskim pitanjima na određenim nivoima: opštinskom, nacionalnom i regionalnom.

Podaci o stanovništvu predstavljaju suštinsku komponentu za procenu nacionalnih računa, zaposlenosti i ostalih socio-ekonomskih pitanja.

Tokom 2018. godine, prirodni priraštaj stanovništva Kosova je bio 18.562, ili izraženo u procentima, povećan je za 1.02%.

Procenjeno je da u 2018. godini, 8,.967 osoba promenilo svoje prebivalište (opštinu), dok je 6,762 osobe imigriralo (uključujući povratnike) na Kosovu, dok je broj emigracije bio znatno veći, 28.164 osoba je emigriralo sa Kosova. Bilans međunarodne migracija (neto migracija) na Kosovu za 2018. godinu iznosio je -21,402 stanovnika.

Broj rezidentnog stanovništva Kosova u periodu od 01. januara do 31. decembra 2018. godine je smanjen za -2,840 stanovnika, ili -0.16%.

Procenjeno stanovništvo Kosova u 2018. godini je 1,795,666 rezidentnih stanovnika.