Sedam principa dizajna enterijera

Zašto u nekim stambenim ili poslovnim prostorima osećamo mir i harmoniju, dok u drugima, opremljenim kvalitetnim i skupim nameštajem, imamo utisak da nešto nedostaje? Stručnjacima za enterijer uzrok je jasan – osnovni principi dizajna nisu poštovani, pa u opažanju posetioca dolazi do izvesne pometnje, koja remeti osećaj lepog.

Principa je sedam i dobro je da ih zainteresovani za uređenje stana imaju u vidu.

Prvi princip je balans, odnosno ravnoteža, stabilnost. Postoji tri vrste ravnoteže – simetrija, asimetrija i radijalna ravnoteža, od kojih svako može da odabere onu koja mu se dopada. Kod simetrije postoji podela prostora u kojoj jedna strana, kao u ogledalu, reflektuje drugu. Takav je slučaj, na primer, trpezarijski sto koji na svakoj suprotnoj strani ima podjednak broj stolica, ili spavaća soba sa bračnim krevetom, dva identična noćna ormarića i dve lampe. Asimetrija je moderniji koncept koji na stranama ima različite elemente, ali koji još uvek postoje i održavaju ravnotežu. Radijalni, ili kružni balans ima centralnu tačku koja je u fokusu pažnje, i druge manje raspoređene oko nje.

Princip jedinstva podrazumeva da se u nekom enterijeru koriste veoma slični ili identični materijali, ili oblici, ili boje, ili stil… Jedinstvo se često prostire u manjoj ili većoj meri kroz sve prostorije.

Princip razmere i proporcija pokazuje na koji se način veličina nameštaja i opreme uklapa u veličinu postojećeg prostora. Visok nameštaj u sobi klasične visine remeti sklad, a ako je tavanica visoka on se bolje uklapa od niskog.

Proporcija podrazumeva uspešno i lepo grupisanje nameštaja u prostoru uz ponavljanje nekih karakteristika, na primer tekstura, oblika, boja, komplementarnih boja…

Principom kontrasta se često služe dizajneri enterijera da naprave snažan i originalan utisak. Suprostaviti se mogu materijali, boje, oblici, svetli i tamni elementi…

Princip naglaska stavlja akcenat na jednu tačku koja privlači punu pažnju čim se uđe u prostoriju. To može biti umetničko delo, komad nameštaja presvučen ekskluzivnim mebl materijalom, ogledalo u bogatom ramu… Na ovaj način odmah prenosite posetiocu svoju originalnost i vrednosti koje cenite.

Princip detalja je jedan od najomiljenijih, i laicima. Sa njim se može postići mnogo, uz malo novca i varijacije koje se mogu probati i menjati sve dok se ne dobije željeni efekat sklada.

Comments are closed.