Kako očistiti TV ekran

07/10/2018 Katarina 0

Sigurno je da ste, kad ste kupili televizor, dobili i uputstvo za održavanje ekrana. Uputstva za održavanje najčešće se zature, uz obrazloženje da se informacija […]

Pretpraznično čišćenje

24/12/2016 Katarina 0

Iako vremenski uslovi često ne dozvoljvaju da se preduzmu ozbiljniji zahvati, uklanjanje prašine sa svih površina i elementarno osvežavanje prostora dobro će doći u sred […]