Prepoznajte depresiju

15/04/2016 Katarina 0

Depresija može na dugi rok da u potpunosti  promeni kvalitet života, umanji radnu sposobnost, poremeti međuljudske odnose, prouzrokuje patnju osobi koja je pogođena i njenom […]