Ako putujete u arapske zemlje

Putovanje u neku od 22 arapske zemlje donosi vam susret sa ljudima i njihovim navikama, u potpunosti različitim od naših. Ako idete u pokušaju da pronađete posao, prevodilac i sudski tumač za arapski jezik, čije će vam usluge sigurno biti potrebne, mogu vam dati osnovne savete. Osobe koje se bave ovim poslom obično su zaljubljenici u kulturu arapskog podneblja i sa zadovoljstvom će svoja znanja podeliti sa vama.

Ukoliko u zemlje arapskog sveta krećete organizovano, turistički – tu su vodiči. Njihova obaveza je da vas upute kako da u ponašanju i ophođenju ne napravite greške.

Sve više ljudi sa naših prostora, međutim, na put kreće samostalno – u posetu prijateljima, po preporuci poznanika, ili na drugi način. Ako ste jedan od njih, imajte u vidu da u arapskom svetu važe relativno stroga pravila, čije nepoštovanje može da ima i veoma neprijatne posledice. Navodimo samo neka od njih, a na vama je da se raspitate unapred i da ih se pridržavate.

Dominantna religija u arapskim zemljama je islam, što podrazumeva da ćete na ulici morati da pokrijete, uprkos visokim temperaturama, mnogo više kože nego što ste navikli. Turistima se toleriše slobodnije ponašanje, neke zemlje su manje restriktivne od drugih, ali ako želite poštovanje, pomoć i prihvatanje od strane lokalnog stanovništva, ovo je pravilo broj 1.

Navedeno važi i u slučaju arapskog jezika. U najvećem broju situacija engleski će vam biti dovoljan, ali je preporuka da se zna nekoliko osnovnih fraza koje će pomoći da kupovina, druženje i potraga za jednostavnim dnevnim informacijama teku glatko.

Prikupite pre polaska i podatke o ponašanju koje se od vas očekuje u zemlji u koju odlazite. Da li je dozvoljeno fotografisanje nepoznatih ljudi na ulici, na primer, i šta se sme a šta ne pitati o porodici, deci, veri…

Hrana je još jedna važna tema pošto ćete, sigurno, morati nešto da pojedete i van planiranog aranžmana. Pravila su, za naše navike, veoma neobična ili stroga, i kreću se od uzimanja hrane desnom rukom, do preporučenog ili obaveznog sedenja pored osobe istog pola.