Evropa se greje na pelet

Nedavno objavljeni statistički izveštaj za 2018. godinu beleži da proizvodnja i potrošnja peleta u zemljama Evropske unije kontinuirano raste. U 28 zemalja članica proizvedeno je blizu 17 miliona tona ovog biološkog energenta, a potrošeno oko 27 miliona tona, što je za 8% više nego 2017. godine.

Zanimljivo je da je značajan skok, od čak 14,3% zabeležen u Velikoj Britaniji, koja je i najveći potrošač peleta (8,5 miliona tona). Potrošnja u Nemačkoj porasla je za 4,3%, a u Švedskoj 15,4%, dok Italija i Danska beleže pad. 

Najveći deo peleta upotrebljen je za potrebe grejanja privatnih stanova, kuća i poslovnog prostora i za ove namene beleži se rast od 4,3%. Pored isključive upotrebe peleta, veoma su popularne kombinacije grejanja na pelet i struju. Od zemalja Evropske unije za grejanje pelet najviše troši Italija, slede Danska, Nemačka, Švedska i Francuska. 

U proizvodnji – dominira Nemačka. Sledi je Švedska. Treba napomenuti i da i Rusija povećava  proizvodnju peleta – u 2018. dostigla je 1,6 miliona tona, što je 12,2% više nego u 2017. godini. 

Pelet za grejanje, prednosti i nedostaci

Biološki energenti već su izvesno vreme prepoznati kao ekološka prilika za zaštitu planete. Ložišta na pelet, odnosno korišćenje peleta za grejanje, ima nekoliko prednosti, ali i par nedostataka.

Pelet se proizvodi od recikliranih materijala. Suv je i čist prilikom gorenja, ne napadaju ga štetočine, brzo postiže visoku temperaturu i emituje mnogo manje loših čestica u okruženje.

Pelet se jednostavno nabavlja. Za hitne potrebe može se dokupiti čak i u hipermarketima. 

Ložišta nude alternativne vidove energenata, pa se lako možete prebaciti na neki drugi. Peći su spolja hladnije ukoliko se loži pelet, u poređenju sa ostalim uobičajenim energentima. Održavanje ložišta je minimalno, a regulacija temperature se lako vrši uz pomoć termostata.

Nedostataka peleta kao energenta ima mnogo manje. Oni se svode na estetske (u poređenju sa grejanjem na struju peć nije atraktivna), finansijske (samo postrojenje zahteva inicijalni trošak kupovine i instalacije, a  peć, pored peleta, obično troši i izvesne količine električne energije), probleme nabavke (ako živite u manjim mestima gde vam ne može biti odmah na raspolaganju) i prostora (za odlaganje peleta).