Frižider sa dispenzerom, prednosti i nedostaci

Savremeni frižideri dobili su nekoliko dopuna koje, već neko vreme, ne predstavljaju novost na tržištu. Jedna od njih je dispenzer – komora na vratima u kojoj se, bez otvaranja frižidera, može natočiti hladna voda ili piću dodati led.

Dispenzeri su, međutim, i razlog za značajno povećanu cenu modela koji ih poseduju. Koliko je opravdano opredeliti se za ovu investiciju i o čemu još treba razmisliti kad je frižider sa dispenzerom potencijalni izbor?

Potrebno je, najpre, znati da se na tržištu nalaze dva rešenja – dispenzer koji se snabdeva vodom iz rezervoara i dispenzer priključen na vodovodnu instalaciju. U drugom slučaju je neophodno da imate pristup vodovodnoj cevi, što može da bude komplikovano. Za dovođenje vode biće potreban rad stručnog vodoinstalatera koji će tačno znati kako da obavi posao.

Sledeća potencijalna mana je što dispenzer sa ledom smanjuje kapacitet zamrzivača, koji se nalazi u sklopu frižidera.

Razmislite koliko često, zaista, konzumirate led. Ako okupljate veliko društvo ili imate naviku da tokom čitave godine pijete napitke i pića sa ledom, dispenzer je praktičan. U suprotnom može da se pokaže kao nepotreban i komplikovan dodatak.     

Jedna od prednosti koju kupci često navode je da piju više tečnosti od kada su nabavili ovaj tip frižidera, što je dobro ako dobijate kvalitetnu vodu iz vodovoda. Ukoliko ste vodu iz cevi već zamenili sa flaširanom vodom, dispenzer će vam koristiti samo ako se operedelite za još skuplje modele, sa filterom.  

Loš kvalutet vode iz slavina može da predstavlja problem i za sam uređaj, ako u vodi ima čestica peska ili se brzo stvara kamenac.

Frižider sa dispenzerom može da uštedi struju na duži rok ako pijete vodu iz frižidera i često ga zbog toga otvarate. Može da smanji i račun za vodu ako je potrebno duže vreme da iz slavine potekne hladna voda. Iznosi ušteda, ipak, u našim klimatskim prilikama neće biti značajni.

Visina dispenzera varira, ali su oni obično nedovoljno visoki za flaše. Ako krenete na izlet, na primer, i poželite da ponesete veću bocu hladne vode, nećete moći brzo da je natočite.

Imajte u vidu da problemi sa dispenzerom mogu da se jave nezavisno od stanja frižidera. Obično su vezani za nedovoljan pritisak vode ili prisustvo vazduha u cevima, kao i za sam priključak na mrežu.