Koliko traje kuća i aparati u njoj

Statističari u Sjedinjenim Američkim Državama koji se bave navedenom temom poseduju podatke, pa evo nekih koji vlasnicima mogu da pomognu kada planiraju ulaganja. U domaćim uslovima oni ne važe u potpunosti, iz dobro poznatih razloga, ali ipak vredi poznavati ih.

Krenimo od prilaza kući, i staza u dvorištu. Ukoliko je ispravno postavljen, asfaltni put može da traje najmanje 20 godina. Posle 30 do 40 godina obično postaje manje upotrebljiv, pa se mora krpiti.

Kaže se da ništa ne traje večno, ali fasada može da bude izuzetak. Ukoliko je kvalitetno urađena, ona traje i duže od jednog veka, bez većih intervencija. Važno je, samo, da se spreči upijanje vlage i njen prolazak do dubljih slojeva.

Za starinski zidani dimnjak vek trajanja je 20-30 godina i zavisi od upotrebe. Ukoliko se koristi stalno, traje kraće. U nekim slučajevima može da se zakrpi i popravi, ali se dešava i da postane neupotrebljiv, pa je jedino rešenje umetanje čeličnog uloška.

Postrojenja za etažno grejanje, odnosno peći na plin, struju, naftu, traju 15-20 godina, a ukoliko koriste grejanje vode i vodenu paru i 20-30 godina. Kad se problem pojavi obično je to curenje kotla koji se može zameniti.

Koliko će krov trajati zavisi od vrste i kvaliteta materijala, klime, nagiba, odnosno položaja, pošto pre propadaju krovovi na kojima se duže zadržava sneg i vlaga. Novi materijali su superiorni, pa se može očekivati da ni posle 30 godina neće praviti probleme. Ravni krovovi traju oko 20 godina.

Isto važi i za nadstrešnice i dvorišne krovove od različitih materijala – kvalitet i izloženost nepovoljnim meteorološkim prilikama su odlučujući.

Soljne prozore od drveta ili obložene PVC-om ne treba menjati bar 40-50 godina. Kod onih nešto lošijeg kvaliteta može se pojaviti posle manje od 30 godina slabo dihtovanje, ili problemi sa mehanikom. Iako mogu da traju i znatno duže, posebno ako su napravljeni od dobro obrađenog i sušenog drveta, prozori se menjaju ranije pošto savremeni imaju višestruka stakla sa boljom izolacijom.

Kod klima uređaja posle 15-20 godina prvo strada spoljna jedinica.

Bojler sa kazanom koji se stalno koristi traje 8-12 godina, što zavisi i od trvrdoće vode. Protočni bojleri – grejači su skuplji, ali traju duže – 15-20 godina.

Za sve navedeno važi pravilo – kada se troškovi popravke približe zameni aparata novim – treba to i učiniti.