Kuće u uslovima izmenjene klime

Klima se menja. Vremenske prilike postaju nestabilnije i svi smo već primetili trend odsustva proleća i jeseni. Ekstremne temperature leti i iste takve zimi, poplave, grmljavinske nepogode… postaju pojave koje počinju da menjaju i neke naše navike, stil života i stanovanja.

U građevinarstvu i arhitekturi klimatski uslovi oduvek predstavljaju veoma važan faktor u odlučivanju o dizajnu, rasporedu prostorija, veličini prozora, izolaciji… Koliko i šta od toga treba da znamo i mi kao vlasnici koji posedujemo ili planiramo da posedujemo nekretninu?

Kuće budućnosti izgledaće, upravo zbog uticaja klimatskih promena, donekle drugačije nego sada, a u obzir se moraju uzeti i neki pridruženi troškovi.

Prva stavka o kojoj treba obavezno razmisliti je osiguranje. Čak i kad ste ubeđeni da je rizik minimalan, savet je da obavezno osigurate kuću, stan i vrednosti koje posedujete, od nepogoda.

Za izgradnju ili rekonstrukciju kuće neophodno je angažovati odgovornog projektanta i izvođača radova. Ne štedite novac na materijalu čije bi karakteristike mogle da ugroze vašu bezbednost.

Pitajte za savet stručnjake koji se bave pojavama ekstremnih vremenskih uslova dominantnim u vašem okruženju. Ponekad će i jednostavna i jeftina rešenja, na primer za dodatni odvod vode sa krova, pomoći da se zaštitite.

Solarni paneli su investicija koja vam u budućnosti može doneti velike uštede. Da li je vaša kuća na pogodnom terenu za tu vrstu snabdevanja energijom?

Računajte da će potrebe za potrošnjom električne energije u savremenom domaćinstvu biti sve veće, i spremite se za okolnosti da bez nje ostanete na neko vreme, usled neplaniranih događaja.

Obavezna stavka vezana za stanovanje u kući je zaštita od udara groma.

Ako vas u budućnosti zaobiđu poplave, požari, zemljotesi… ekstremne temperature sigurno neće. Materijali za izolaciju zidova, krovova, prozora… su usavršeni, a na vama je da izaberete proverene, pouzdane i savremene.

Ako tek planirate da kupite plac, konsultujte građevinskog stručnjaka u vezi svih neophodnih preduslova za gradnju, uključujući i obezbeđenje od mogućih elementarnih nepogoda.

Razmislite, na kraju, i o jednoj važnoj stvari koju smo zaboravili. Savremen način života udaljio nas je od komšija i lokalne zajednice, a upravo to su mesta koja mogu da donose razliku između katastrofe i spasa. Susedne kuće i imanja, ali i zajednički prostori, mogu da predstavljaju izvor rizika. Zamislimo samo najjednostavniju situaciju u kojoj neočišćeni odvodi na kišnoj kanalizaciji dovedu do štete na vašem vozilu na parkingu. Ili složenu, u kojoj komšija na svom posedu nebrigom izaziva požar, koji preti vašoj kući.