LED sijalice, istine i zablude

LED sijalice su masovno ušle u upotrebu, pa ipak, postoje kod korisnika još uvek nedovoljno razjašnjena pitanja, koja dovode do zabluda.

Prva se odnosi na trajanje i intenzitet svetlosti. Jeftinije LED sijalice će posle godinu dana, ako izdrže toliko, početi primetno da slabe, dok to kod skupljih i kvalitetnijih nije slučaj. 

Druga zabluda je da LED sijalice nisu podjednako jake kao obične. Što se jačine svetlosti tiče identične su, a na vama je da izaberete da li će podražavati dnevnu svetlost ili će imati nijansu obične sijalice. Značajno je da će sve one trošiti, sigurno, manje energije.

Nije tačno da se LED sijalice ne zagrevaju, ali one emituju značajno manje toplote.

LED sijalice ne emituju infracrvene, ni UV zrakove, već samo vidljivi deo svetlosnog spektra.

Što se zdravlja očiju tiče, ni tu ne treba da brinete – LED sijalice su bezbedne isto koliko i drugi izvori veštačke svetlosti i nemaju veze sa laserima, koji zrakove usmeravaju u jednu tačku. Ne postoje ni drugi rizici – u sijalicama nema žive, olova ni drugih štetnih supstanci i one se mogu u potpunosti reciklirati.

Mit je da često paljenje i gašenje sijalicama skraćuje radni vek. Mit je i da je potrebno da se “zagreju” kako bi radile u punom kapacitetu.

Zabluda je da je opasno ili štetno da LED sijalice vibriraju, ili se izlažu sličnim pokretima. Njima to ne smeta, pošto nemaju pokretne elemente. Poznati proizvođači (a preporučuje se da njihove sijalice kupujete) testiraju svaki komad na vibracije posebnim tehnikama.  

Kod LED sijalica možete postepeno oduzimati i dodavati svetlost, uz prekidač – dimer, ali ne kod svih. Potrebno je da na pakovanju potražite da li su proizvedene da zadovolje ovaj zahtev.  

LED sijalice se dalje usavršavaju i njima pripada budućnost. One više nisu iste kao prve sijalice u ovoj tehnologiji, koje su bile prepoznatljive po blistavo beloj svetlosti. Danas nude čitav niz rešenja, za sve potrebe, a u laboratorijama se ispituju nove mogućnosti i ponuda kontinuirano proširuje, što će postepeno otkloniti i zaostale zablude koje ih prate.