Požar u zgradi

U zgradi u kojoj privremeno ili trajno boravite oglasio se alarm za požar, čuli ste uzvike da nešto gori, ili ste sami videli ili osetili vatru, odnosno dim…

Panika vam nije saveznik, a nekoliko preporuka iskusnih vatrogasaca mogu da pomognu da objekat napustite bezbedno po sebe i druge. Pročitajte ih pažljivo, neke ćete sigurno zapamtiti.

Najpre – nikad ne ignorišite alarm, ukoliko ga u zgradi ima. Odmah bi trebalo da uzmete ključeve od stana, ako ste u stanu, upozorite osobe koje su sa vama i krenete, što mirnije, u akciju.

Ako vas probudi dim ili neprijatni mirisi, spustite se sa kreveta na pod i u što nižem položaju dopuzite do vrata..

Ne gubite vrene na oblačenje ili traženje vrednih stvari – možda je vaš život u pitanju.

Ako je požar većih razmera, a vi ne znate kako da gasite vatru, ne pokušavajte, pošto situaciju možete dodatno pogoršati.

Vičite “Požar!” da biste probudili i upozorili ostale.

Proverite kvaku na vratima zadnjom stranom ruke pre nego što vrata otvorite. Ako zaključite da je topla – ne izlazite. Vatra je možda sa druge strane. Zatvorite sve otvore na vratima peškirima, garderobom, novinama… kako biste sprečili ulazak dima.  

Čak i ako je kvaka hladna, otvorite vrata pažljivo i ostanite u što nižem položaju za slučaj da štetni gasovi počnu da ulaze – zbog toga što su topli, oni se kreću u višim partijama prostora.

Ukoliko dim počne da ulazi – vratite se odmah i zatvorite vrata, kao i sve pukotine. Potrebno je, dakle, da pronađete neku drugu opciju za izlazak. Ako otvorite prozor, obezbedite da svi drugi prozori i vrata budu čvrsto zatvoreni. Promaja ih može otvoriti.

Trebalo bi da znate gde se u zgradi nalaze stepenice za evakuaciju, ako postoje. Ukoliko otvorite vrata stana i zaključite da je vazduh čist, one su najbolje rešenje ako su blizu. U suprotnom, koristite stepenice – nikad lift. Ako se u zgradi oglasio alarm, lift kao najnebezbedniji verovatno nećete ni moći da koristite, pošto se on automatski isključuje.  

Za sve vreme kretanja trebalo bi da zauzimate što niži položaj. Aktivirajte alarm ukoliko već nije i sve vreme vičite “Požar!”

Za sobom zatvarajte vrata, kako biste spečili širenje vatre.  

Evakuišite se što pre dalje od objekta, obližnjeg drveće, elektrovodova, sklonite se sa kolovoza, ne ometajte rad vatrogasaca.

Podsećamo da je broj Hitne vatrogasne službe u Srbiji 193, a Hitne pomoći 194.