Najtraženiji poslovi u građevinskoj industriji

Iako pogođena merama koje su uvedene povodom suzbijanja pandemije virusa COVID-19, građevinska industrija je veoma brzo ponovo stala na noge, šta više. Širenje gradova i sve intenzivnije ulaganje u nekretnine kao u jedinu zaista sigurnu investiciju, dovodi do porasta potrebe za zaposlenima u građevinskoj industriji. S druge strane, fokus mladih na IT sektoru prilikom upisa srednjih škola, fakulteta i kurseva za prekvalifikaciju, paralelno sa odlaskom profesionalaca iz oblasti građevine van zemlje i istovremenim povećanjem obima rada građevinskih preduzeća kod nas, dovodi do toga da određena zanimanja u ovoj oblasti postanu deficitarna, te samim time i više plaćena. U redovima koji slede ćemo izdvojiti najtraženije poslove u građevinskoj industriji danas, za koje se možete odlučiti ukoliko razmišljate o smeru razvoja svoje karijere.

Građevinski inženjeri

Građevinski inženjeri učestvuju u svim fazama izgradenj različitih objekata, planirajući je i nadzirući. Budući da se u današnje vreme sve više koriste računari, koje će građevinski inženjeri koristiti kako za izrade nacrta, tako i za različite proračune, čini se da je ovo zanimanje doživelo značajne izmene poslednjih godina. S druge strane, građevinski inženjeri i nadgledaju radove na gradilištima i mogu biti rukovodioci radova i građenja. Ukoliko se odlučite za studije građevine i sticanje diplome građevinskog inženjera, možete naposletku raditi i kao konsultant ili kao predavač, odnosno profesor. Građevinski inženjeri nisu bez posla u našoj zemlji, kao ni u svetu, a gotovo po pravilu imaju zaista solidna primanja.

Armirači i tesari

Zanatlije bez kojih gradnja ne može da prođe, a kojih nam bez sumnje fali jesu armirači i tesari. Armirač se bavi pravljenjem armature i njenom ugradnjom u građevinski objekat, dok tesar priprema drvo za ugradnju, postupajući po projektnoj dokumentaciji. Armirači su angažovani na pojedinačnim projektima i mogu raditi na licu mesta ukoliko su takvi manji projekti u pitanju, a takođe mogu biti zaposleni na stovarištima i imaju najviše šanse za stalno zaposlenje ukoliko traže posao u Novom Sadu ili Beogradu. Ukoliko rade na pojedinačnim projektima, armirači mogu da zarade izuzetno visoke dnevnice, budući da je malo radnika sa tim kvalifikacijama, a u toku jednog dana mogu zvaršiti svoj deo posla na više od jednog gradilišta. Slična je situacija i sa tesarima kada je u pitanju potražnja. Ove zanatije igraju važnu ulogu u postizanju stabilnosti objekta i bez njih se ne može, te će svako gradilište zahtevati udeo tesara, kojih je malo u odnosu na potražnju. Kao i svi poslovi na građevini, ova zanimanja su veoma odgovorna i samim time zahtevna, ali su sa druge strane one sobom nose veoma dobra primanja, naročito u periodu građevinske sezone.

Kranisti i rukovodioci teškim građevinskim mašinama

U Srbiji ima veoma malo kvalifikovanih radnika za posao kraniste ili rukovodioca teškim građevinskim mašinama, tako da oni kod nas imaju stabilno zaposlenje i platu koja je visoka u skladu sa velikom potražnjom i deficitom radne snage. Posao kraniste je veoma odgovoran, te ovi radnici odgovaraju kako za bezbednost svih zaposlenih na građevini, tako i za teret koji prenose, a naposletku oni prate i ispravnost samog krana. Za obavljanje ovog delikatnog i preciznog posla je, dakle, potrebno posedovati znanja kako iz oblasti zaštite na radu, tako i pravilne upotrebe date opreme i komponenata samog krana. U osnovi, ovaj odgovoran poziv podrazumeva i gotovo garantovano dobro zaposlenje i građevinska industrija u Srbiji će zasigurno široko raširenih ruku dočekati svakog novog rukovodioca teškim mašinama.

Građevinarstvo u Srbiji doživljava procvat, koji je posledica kako sve većih ulaganja u nepokretnosti, tako i širenja naših gradova. S druge strane, gotovo sva zanimanja u građevinskoj industriji u Srbiji su u deficitu, kao i ona najbolje plaćena. Deficit se može smatrati upravo jednim od razloga za postojanje mogućnosti veoma visoke zarade u ovom sektoru. Ukoliko razmatrate prekvalifikaciju, odnosno birate među opcijama za izgradnju karijere, uzmite u obzir neko od zanimanja iz oblasti građevine. 

Comments are closed.