Onlajn obrazovanje

Internet je omogućio nekada nezamislivo – da zainteresovani steknu diplome visokog obrazovanja, čak i prestižnih fakulteta, sa bilo koje tačke na svetu, a da često nikada ne posete zemlju i grad u kojem se sedište ustanove nalazi.

Podsetimo kako se razvijao proces koji je danas u punom zamahu.

Najpre je učenicima i studentima bilo omogućeno da informacije za ispite koje spremaju pronađu na internetu. Ne tako davno, učilo se samo iz knjiga, a za pristup ređim izdanjima odlazilo se u biblioteke. Vredne knjige nisu mogle da se iznesu, pa je za učenje bilo potrebno biti ne samo u velikom gradu gde se fakultet nalazi, nego u čitaonici biblioteke.  Imajući ovo u vidu, postajemo svesni koliko je revolucija koju je napravio internet u dostupnosti informacija velika.

Sledeća faza su učionice na internetu – časovi u realnim učionicama mogu da se prate onlajn, direktno ili odloženo, kada učenicima to odgovara. Sadržaj gradiva obogaćen je video snimcima, testovima, udžbenici su u elektronskoj formi. Škola, međutim, postoji i završni ispiti se polažu u mestu gde se ona nalazi.

Zastanimo na trenutak. U Srbiji se „učenje na daljinu“ odvija uglavnom na ovaj način, što i važeći zakoni dopuštaju. Pored univerziteta i fakulteta, uglavnom privatnih, internet predavanja omogućile su i pojedine srednje škole. Potrebno je, međutim, istaći da nisu svi obrazovni profili podjednako pogodni za onlajn učenje, pa ustanove koje nude vanredno obrazovanje uz elektronsku podršku odlučuju, kao, na primer srednja medicinska škola u Novom Sadu, da otvore i redovna odeljenja sa klasičnom nastavom.

Nova etapa u onlajn obrazovanju, u koju je svet već ušao, je edukacija dizajnirana samo za internet. Njen cilj nije više memorisanje i usvajanje znanja (sve se već nalazi na internetu), nego podsticanje interesovanja, kreativnog mišljenja, ispiracije, veštine komunikacija, uz mnogo interakcija među učesnicima.

Poslednja faza u razvoju obrazovanja biće potpuni nestanak odrednica „online“ i „distance learning“. Digitalni svet dolaskom novih generacija izgubiće naziv “digitalni” i biće normalna i jedina realnost koja postoji, a obrazovanje će biti – samo obrazovanje.