Selidba IT kancelarije

Informaciono-komunikacione tehnologije mogu da budu osnovni posao kompanije, ili samo prateća pomoć u poslovanju – u oba slučaja, preseljenje na novu lokaciju otvara niz pitanja.

Selidbe poslovnih prostora obično imaju jednostavniji, i onaj osetljiviji deo. Sa jedne strane, dovoljno je spakovati sve što je potrebno, i zatim pozvati agenciju za preseljenje. Sa druge – firma mora što pre da nastavi normalan rad, kontakte sa kupcima i dobavljačima, partnerima, za šta su joj, u današnje vreme, neophodni personalni računari, telefoni, internet, kao i pristup elektronskoj dokumentaciji kompanije.

Jedino rešenje da se problem reši brzo i jednostavno je planiranje unapred.

Evo nekoliko saveta.

Odredite jednu osobu ili, ako je kompanija veća manji tim, koji će biti odgovoran za IT preseljenje. Njihov zadatak je da na vreme kontaktiraju vašeg provajdera i angažuju ga za pomoć.

Ukoliko imate server sa podacima, odlučite gde će on biti smešten. Veoma je važna njegova zaštita od variranja napona, eventualnih incidenata vezanih za curenje vodovodnih ili instalacija grejanja. Proverite i kako će taj prostor biti klimatizovan, gde su grejna tela, prozori… Slično važi i za kompjutere, odnosno radne stanice.

Razmišljajte na vreme o bezbednosti objekta i zaštiti od krađe.

Obezbedite za sve one koji treba da vam pomognu u reinstaliranju plan novog poslovnog prostora sa dimenzijama, i preciznom pozicijom utičnica. Sve žice i kablovi moraju se postaviti pre preseljenja nameštaja. Kapaciteti postojećih električnih vodova i njihovo stanje moraju da budu predmet posebne pažnje, a ako je potrebno i dodatnog merenja i ispitivanja.

Preseljenje se obično koristi za smanjenje ili povećanje vaših IT kapaciteta. I tu je najbolje pitati stručnjake za savet.

Kontaktirajte buduće susede. Raspitajte se o njihovim iskustvima sa telefonskim i internet uslugama na novoj lokaciji. Pitajte da li su imali probleme i šta vam savetuju.