Sunce u prostoru, po želji

Unutrašnje osvetljenje kuća, stanova, poslovnih i javnih prostora doživeće, sasvim sigurno, revoluciju u narednim godinama, zahvaljujući kompaniji Mitsubishi Electric Corporation. Stručnjaci zaposleni u ovom multinacionalnom gigantu sa sedištem u Tokiju razvili su tehnologiju unutrašnjeg osvetljenja koja može da podražava dnevne promeme prirodne svetlosti u širokom rasponu – od izlaska sunca, preko svetlosti koje daje plavo osunčano nebo, do sutona. Sve se odvija automatski i programirano, u skladu sa realnim proticanjem vremena, pa ljudi na osvetljavanje mogu u potpunosti da zaborave.

Novi sistem sastoji se od tanke ploče i rama prečnika manjeg od 10 centimetara, koji emituje LED svetlost po svom obodu, uz pomoć visokih tehnologija. U suštini, imitira se rasipanje koje se javlja u prirodi kad sunčeva svetlost prolazi kroz molekule vazduha u atmosferi. Tada počinje da dominira plava svetlost kratkih talasnih dužina u odnosu na crvenu dugih talasnih dužina, pa nebo izgleda plavo kad ga gledamo odozdo – sa zemlje.

Paneli se postavljaju na plafon ili zidove, na način na koji smo navikli, i njihov broj može da varira u zavisnosti od potreba. Mogu se ređati i u nizu, a zbog dimenzija su daleko diskretniji i lepši od postojećih sistema rasvete.

Oni koji su imali priliku da vide novu japansku tehnologiju osvetljenja svedoče da prostor izgleda veći i otvoreniji, a posebno će mu se obradovati oni koji rade u kancelarijama i drugim prostorima bez dnevne svetlosti, ili osoblje i pacijenti u bolnicama, na primer. Do potpune komercijalizacije ideje i dolaska sunčanih panela u prodavnice treba sačekati, kako se predviđa – dve do pet godina.