Zadovoljstvo poslom i dugovečnost

Jedan od načina da se osećate dobro i budete u formi je da radite posao koji volite. Rezultati naučnih studija rađenih na ovu temu odnose se na Amerikance, ali nema razloga da ne važe i za ostatak sveta. A oni pokazuju da je dugovečnost povezana sa poslom koji osoba obavlja.

posao2

Ovo su dobre vesti. Generalno, rad je imao neopravdano lošu reputaciju, kao „nužno zlo“, sa kojim se morao usklađivati ostatak vremena. Nije, međutim, tako, i ljudi koji naporno rade posao koji vole imaju umirujući osećaj svrhe i značenja života. Biti produktivan i aktivan posebna je vrednost, a paralelno sa njom dolazi kontinuirano učenje i težnja ka majstorstvu u odabranom polju.

Pored posla koji se voli, za dugovečnost su važne i sledeće, sa radom povezane osobine.

Razboritost. Veoma je dobro ako možete da prihvatite realnost situacije u kojoj se nalazite. Budite realni optimisti, nemojte ignorisati probleme i rešavajte ih čim se pojave. Na ovaj način ćete smanjiti količinu rizika koju preuzimate, i količinu sa njim povezanog stresa u budućnosti. Sigurno ćete biti bolji od osoba koje „guraju stvari pod tepih“ i uveravaju sebe da će sve na kraju biti u redu.

Istrajnost. Istrajnost se isplati. Ljudi koji ne odustaju lako uče da se nose sa velikim problemima kada se pojave i tako produžavaju život. Čak i u ratu i u susretu sa ogromnim traumama oni nastavljaju da žive, pronalazeći neki smisao u svemu.

hands

Angažovanje. Osobe koje su konstantno zauzete svojim poslom imaju najbolje rezultate na dugi rok. One veruju da njihov rad (čak i ako je veoma dosadan) ima viši cilj i poslu se emotivno u potpunosti predaju.

Altruizam. Potrebno je da imate razlog za rad i aktivnost koji je veći od vas samih. Studija je pronašla da ljudi koji pomažu drugima žive duže, i zdraviji su, od onih koji za sebe traže usluge i pomoć.

Okružiti se ljudima sa zdravim pogledima na posao i svet takođe doprinosi ličnoj dobrobiti i produžava život.

Uvođenje novih navika, pravila i načina mišljenja nije lako i zahteva izvesnu disciplinu.

Kada se u napred navedenom uspe, međutim, dobit je višestruka. Svako jutro ćete se buditi sa željom da ustanete i posvetite se poslu koji volite. Čime ćete, kako istraživanja kažu – produžiti takav, ispunjen život.