10 razloga za avanturu u prirodi

Poznato je koliko je boravak u prirodi dobar za zdravlje – još je bolji ako se uputite u šetnju sa elementima avanture.

Ponašajte se, dakle, kao lutalica, i istražite predele u kojima niste bili – sasvim sigurno ih je dovoljno oko svakog grada, sela, manjeg mesta. Do nekih lokacija sigurno možete stići i biciklom, dobro je da to bude vikend odmor, a ukoliko ste u prilici i neka udaljenija destinacija. Koristi će biti višestruke.

1. Avanturistička šetnja smanjuje rizik od mnogih oboljenja, od bolesti srca, preko gojaznosti, do problema sa pažnjom.

2. Dokazano je da kod osoba koje je praktikuju rastu ne samo mentalne sposobnosti nego i veličina mozga, i to onog dela, hipokampusa, koji od pedesetih godina počinje da se smanjuje, prouzrokujući, između ostalog i slabljenje pamćenja.

avantura01

3. Boravak u prirodi sa elementima avanture povećava toleranciju na neizvesnost u drugim životnim situacijama. Njih zaista u savremenom životu ima suviše, a okidač su za stres i druge štetne poremećaje.

4. Avanturistička putovanja omogućavaju da se na bezbedan način proba drugi način života. Nešto od iskustva se možda pretvori u trajnu naviku, promenu ili hobi, a nešto će se pokušati samo jednom i nikada više.

5. Istraživanja u prirodi povećavaju sposobnost razmišljanja o životu, smislu, ljubavi, veri… i samoj prirodi. Posle avantura ostaju lepa sećanja.

6. Organizacija putovanja ili izleta osnažuje ličnost i poverenje u sopstvene snage da se maštano i željeno korak po korak može ostvariti.

avantura02

7. Istraživanje svojstveno svima, u detinjstvu, urođena je i neophodna osobina. Ona se kod novih generacija gubi i psiholozi upozoravaju da će štetne posledice biti nenadoknadive. Omogućavanje deci da dožive avanturu ili vraćanje u sopstveno detinjstvo utiče pozitivno na mentalno zdravlje.

8. Interesantan podatak glasi da je čovek zdraviji ukoliko je s vremena na vreme zaprljan, naravno isključivo ostacima blata, lišća i prašine iz prirode. Imuni sistem gradi odgovor i reaguje bolje na sva ugrožavanja nego kada se boravi u potpuno čistom okruženju.

9. Izborom avantura u prirodi izabrali ste hobi koji možete da praktikujete čitavog života, uz sve koristi napred navedene.

10. I na kraju – uticaj na druge da prihvate ovaj vid rekreacije mogao bi, kada bi se svi uključili – da spase planetu.