Deda Mraz na preispitivanju

Praznici koji donose deci mnogo radosti su novogodišnji, a oni su nezamislivi bez poklona ispod jelke i, naravno, Deda Mraza – simbola osobe koja poklanja. U postojanje Deda Mraza veruju najmlađi, preciznije, mi mislimo da veruju.

Da li u kuću i dečije živote na ranom uzrastu treba uvoditi Deda Mraza, odgovor daju stručnjaci, koji u poslednje vreme preispituju vaspitne metode iz prošlosti, u nastojanju da poprave greške koje su pravljene.

Saznanje da Deda Mraz ne postoji dolazi pre ili kasnije za decu koja su u njega poverovala. Dete će sigurno u jednom trenutku pitati roditelje o tome, i to na uzrastu na kojem dostiže dovoljnu zrelost da razlikuje stvarne od likova iz mašte. Pošto su već pitali, znači da dilemu imaju, i da nepostojanje Deda Mraza mogu da prihvate. Roditelji treba da kažu istinu, saglasni su psiholozi. Savet je upravo takav – ako dete ne pita, ne inicirajte razgovor o tome. Ako pita, recite mu da Deda Mraz ne postoji.

Psiholozi smatraju da Deda Mraz deci donosi više štete nego koristi i da njemu nije mesto u porodičnom okruženju. Ovaj „mit naše kulture“, kako ga neki nazivaju, je laž, jedna od mnogih sličnih. On pruža detetu nerealnu sliku sveta, posebno insistiranjem da samo dobra deca dobijaju poklone. Šta je sa siromašnim porodicama i treba li deca iz njih da se osećaju uskraćenim?

Deda Mraz, nastavljaju dalje stručnjaci, ne doprinosi kritičkom mišljenju deteta, zbog insistiranja da on postoji. Deda Mraz ohrabruje decu da budu pasivni potrošači tuđih ideja. I da uvek budu poslušni.

Deca ne vole laži roditelja. Ako ih lažete o Deda Mrazu, možda će pomisliti da su laži neke druge važne činjenice, koje su daleko od toga.

Ako vam sve navedeno izgleda suviše strogo, poslušajmo savete psihologa koji imaju drugačije mišljenje.

Za njih, magija novogodišnjih i božićnih praznika ima posebnu vrednost u socijalnom razvoju deteta, i njegovom osećaju pripadanja društvu i porodici. Deda Mraz može da podstakne razvoj pažnje i stimuliše maštu. Veoma rano deca razlikuju stvarnost od fantazije, što im ne smeta da uživaju u fantaziji i tako razvijaju svoje kreativne potencijale.

Jedan savet psiholozi posebno izdvajaju – ako želite da Deda Mraz bude tu, a da izbegnete laž, recite deci da je legenda o Deda Mrazu zasnovana na istorijskoj ličnosti, koja je zaista postojala i činila dobro ljudima. To je, naravno, Sveti Nikola, a nama na ovim prostorima biće jednostavno da se oslonimo na priču o njemu. Sve navedeno treba da bude prilagođeno uzrastu i deci treba dozvoliti da pitanja postave sama, kad za to dođe vreme.

Comments are closed.