Živeti uspešno u proširenoj porodici

Materijalni, ali i neki drugi razlozi ponekad zahtevaju da članovi proširene porodice dele stambeni prostor. Potrebno je mnogo veštine i tolerancije da do usklađivanja želja i očekivanja dođe, pa dajemo nekoliko praktičnih saveta koji mogu da koriste. 

Komunicirajte otvoreno i sa poštovanjem. Jedan od najvažnijih aspekata života u stanu sa više generacija je komunikacija. Morate biti u stanju da izrazite svoje potrebe, preferencije, granice i očekivanja jasno, kako biste izbegli nesporazume i sukobe. Slušajte aktivno i saosećajno druge članove vašeg domaćinstva i pokušate da razumete njihove perspektive i osećanja. Komunikacija je ključ za izgradnju poverenja i poštovanja među članovima svake, pa i proširene porodice.

Uspostavite pravila i rutine oko kojih se svi slažu i poštujte ih. Pravila i rutine pomažu u stvaranju strukture i reda u vašem svakodnevnom životu i smanjuju stres i haos. Na primer, možete imati pravila o kućnim poslovima, nivou buke, privatnosti, gostima, finansijama… Možete imati i rutine za obroke, aktivnosti, vreme za spavanje… Pravila i rutine treba da budu fleksibilne, kako bi se prilagodile potrebama i preferencijama različitih generacija.

Poštujte prostor i privatnost. Živeti u stanu sa proširenom porodicom ne znači da morate da provodite svaki minut zajedno, ili da delite sve. Morate dozvoliti da svaki član provede malo vremena sam ili sa prijateljima. Ako nemate mogućnosti da određene delove stana odredite kao privatne ili zajedničke, koristite interni dogovor kako da naznačite kada je nekome potrebna privatnost. Kucajte pre ulaska u sobu, pitajte pre nego što pozajmite, ne istražujte prostor i stvari drugoga kada je on odsutan.

Potražite spoljnu podršku ako je potrebno. Život u proširenoj porodici može biti stresan, a problemi gotovo nerešivi, posebno ako morate da se nosite sa pitanjima kao što su nega, zdravstveni problemi, finansijske poteškoće… Možete se obratiti prijateljiima, rođacima, komšijama, stručnjacima ili nekoj specijalizovanoj organizaciji ako vam je potrebna pomoć ili savet. Tako ćete smanjiti pritisak, izbeći unutarporodične svađe i neželjene ishode.

Život u proširenoj porodici ima ograničenja, ali i prednosti. On pruža jedinstvenu priliku da učite jedni od drugih i cenite međusobne razlike i sličnosti. Možete poboljšati međusobno razumevanje tako što ćete sa pažnjom slušati priče, interesovati se za hobije, vrednosti i interesovanja drugih, deliti recepte, muziku, zabavu… Razmena emocija i iskustava, osećanje pripadnosti i pomoć koju članovi pružaju jedni drugima, najčešće su, uz malo truda i tolerancije, nazamenljivi.

Comments are closed.