Zaštitite pluća

Neki od hemijskih elemenata koji dospevaju u pluća i izazivaju brojne probleme, od alergija do povećanog rizika od karcinoma, nalaze se u stanovima i mogu se, delimično ili potpuno, izbeći.

Izbeljivači, hlor i amonijak, koji su najčešći sastojci sredstava za dezinfekciju pogoršavaju stanje kod osoba sa astmom i hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti, ali mogu i kod zdravih biti okidač za nastanak astme. U najvećem broju slučajeva agresivna sredstva se koriste prekomerno i mogu se zameniti sapunom i vodom, sirćetom i drugim sredstvima za održavanje higijene na bazi prirodnih sastojaka.

Tepisi i druge podne obloge sadrže prašinu i posebno su opasni za decu koja se na njima igraju. Usisavanje dodatno pogoršava stanje, pa se preporučuje, ukoliko je moguće, vlažno čišćenje ili usisivači sa specijalnim filterom koji smanjuje prašinu.

Ponešto možete učiniti i ukoliko u tlu ispod vaše kuće ima radioaktivnog radona (prirodnog gasa bez misisa). Mernjem utvrdite da li je radon prisutan, a ako jeste – sve druge zagađivače svedite na minimum i tako smanjite rizik od bolesti. Sam radon možete izbacivati specijalno projektovanim ventilacionim sistemima koje izrađuju stručnjaci za ovu oblast.

U otvorima kanalizacije i na predmetima u kupatilu i kuhinji gde se kondenzuje vlaga mogu se namnožiti gljivice, čije udisanje je veoma štetno. Lek je – redovno održavanje i sušenje.

Sprejevi za insekte sadrže pesticide – pažljivo ih koristite prema uputstvu na pakovanju i u prostoriju uđite tek pošto je dobro provetrite.

Sve vrste bojenja u stanu zahtevaju obavezno provetravanje, posebno kada su otvorene konzerve sa bojom u prostoriji i dok se ofarbano suši. Udisanje nekih boja je štetnije od drugih, ali kod svih treba biti obazriv. Komade nameštaja i drugo što može da se iznese farbajte i sušite napolju.

Azbest je kao izolacioni materijal još uvek prisutan u starim stanovima, pošto je bio široko korišćen pre nego što se otkrilo da je kancerogen. Opasan je ako je oštećen i ako nije prekriven debelim slojem farbe. Proverite imate li u kući kontakt sa azbestom.

Na kraju, kad im je sezona – grejna tela koja koriste sagorevanje drveta mogu da predstavljaju ozbiljnu opasnost zbog gasova iz čunkova. Najmanje je opasno neobrađeno drvo, a sve vrste starih dasaka, nameštaja, ograda… koje su bile izložene nekim vidovima zaštite dok su bili u uoptrebi, treba izbegavati u ložištima. Noviji modeli peći imaju prednosti u dizajnu, kojima se ovo donekle rešava.